ติดต่อเรา

สำนักงานแรงงานจังหวัดตาก

ศาลากลางจังหวัด ชั้น 1  ต.หนองหลวง
อ.เมือง  จ.ตาก  โทร. 0 5551 3773 โทรสาร. 0 5551 2896ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดตาก

เลขที่ 2/6  ถ.เยลลี่อุทิศ  ต.แม่สอด
อ.แม่สอด  จ.ตาก  โทร. 0 5553 3134E-mail : tak@mol.mail.go.th   หรือ  tak123labour@gmail.com