"ไปทำงานที่เกาหลีอย่างถูกกฎหมาย ... กับกระทรวงแรงงาน"